SKÚTRŠŇŮRA 12 . jdeme do finále

SKÚTRŠŇŮRA 12 - jdeme do finále

8.6.2015

Viktor Hrachovec

Do začátku největší akce pro všechny skútraře a skútříkáře legendární SKÚTRŠŇŮRY zbývají poslední dny, ne-li hodiny. SKUTRPORTAL jakožto hlavní mediální partner celé akce je u toho a přináší vám tak všechny podstatné a souhrnné informace!

V pořadí už 12. ročníku, který se bude tentokrát odehrávat na Výstavišti v pražských Holešovicích, se zúčastní nejen staré známé značky jako HondaKymco či Quadro, ale nově budete moci vyzkoušet značky jako Benelli, CapirelliKeeway a SYM

02: Capirelli Grande Porto 125

Kromě skútrů se na SKÚTRŠŇŮŘE budete moci seznámit i s produkty a službami firem jako DUNLOPIXS SPORT či UNIQA. Na stánku naší redakce si pak můžete zakoupit jeden z výtisků magazínu SCOOTER STYLE od našeho mediálního partnera MOTOHOUSE, a to za speciální cenu!!! Krom toho si rádi vyslechneme vaše názory a připomínky a předvedeme vám všechny námi dlouhodobě testované produkty, například přívěs FOR-ONE, Hondu Forza 125 či Dacii Duster v našich barvách.

01: SKÚTRŠŇŮRA 12

Program 12. ročníku je následující:

8:00 – 10:00 hod.: Postupný příjezd/příchod účastníků akce, ranní občerstvení, vyzvednutí registračních karet pro účastníky Spanilé jízdy, úvodní slovo moderátora a přivítání účastníků, příprava na Spanilou jízdu.
Brány výstaviště budou pro účastníky otevřeny přesně v 8:00 hod. Pro letošní rok bylo stanoveno vstupné ve výši 120,- Kč, které bude vybíráno při příjezdu do areálu.

05: SKÚTRŠŇŮRA 12 . jdeme do finále

10:00 – 10:30 hod.: Odjezd na Spanilou jízdu Prahou a to následující trasou: U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Veletržní, Bubenská, Hlávkův most, Wilsonova, Václavské nám. (otočka nad Jindřišskou), Mezibranská, Sokolská, Nuselský most, 5. května, Na Pankráci, Na Strži, Jeremenkova, Podolské nábřeží, Rašínovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, Smetanovo nábřeží, Křížovnická, Náměstí Jana Palacha, Mánesův most, Klárov, Chotkova, Mariánské hradby, U Brusnice, Milady Horákové, Svatovítská, Čs. armády, Pod Kaštany, Korunovační.
Trasa je určena pro všechny skútry bez omezení kubatury.

06: Motogymkhana 

10:00 – 11:30 hod.: Příprava testovacích jízd v areálu, příprava MotoGymkhany, sjednání jednotlivých výstupů partnerů s moderátorem – živé vstupy v průběhu akce.

11:30 – 12:00 hod.: Návrat ze Spanilé jízdy.

12:00 – 13:30 hod.: Úvodní prezentace, krátké rozhovory se všemi partnery a organizátory akce.

13:30 – až do večera: Doprovodný program – soutěže, rozhovory, testovací jízdy.
Tešit se můžete na hodnotné ceny, jako jsou pneumatiky DUNLOP, kotoučové zámky ABUS, doplňky od TUCANOURBANO či oblečení z kolekce SKUTRPORTAL.CZ.

V rámci testovacích jízd si budete moci vyzkoušet absolutní novinku ve světě skútrů QUADRO4! Na výběr ale budou i další skútry, např. Honda Forza 125, Honda PCX, Kymco Downtown 350i, Kymco Agility 16, Keeway CityBlade 125 a další.

A třešnička na závěr? Jak by se vám líbila jízda v pruhu pro autobusy, "legální" parkování v modré zóně či jízda středem v koloně? Odpověděli jste 3x ANO? Pak přímo na SKÚTRŠŇŮŘE budete mít možnost zúčastnit se podpisové akce na legalizaci toho, co v jiných evropských městech je už dávno běžným standardem!

Pamatujte! Všichni normální, ale i nenormální skútříkáři - jste zváni! Přijďte podpořit skútr komunitu v ČR! Protože SKÚTRŠŇŮRA jakožto celorepublikový sraz skútrů je pořádána na podporu skútrařské komunity a bezpečnosti provozu, ukončíme pozvánku pravidly jízdy v koloně:

03: Pravidla jízdy v koloně

Pravidla jízdy v koloně
Úvodem
Jízda v ukázněné koloně je jediný bezpečný způsob pohybu houfu motorkářů. Pravidla jízdy v koloně by měla být pro každého stejně důležitá jako umění řídit motorku nebo znalost dopravních předpisů. Je zde ale drobný rozdíl, dopravní předpisy můžeš občas přestoupit, když při tom nikoho neohrozíš a nevidíš policajta. Když ale jedeš v koloně, tak musíš pravidla přesně dodržovat, každá odchylka ohrozí kamaráda, se kterým jedeš kolo na kole. Pravidla vznikla v Americe a doma jsme si je v praxi vyjezdili. Pravidla jsou pro naši bezpečnost a pro bezpečnost těch, kteří jsou s námi na silnici. Tak se jimi řiďme!

Uspořádání kolony
Jezdci v koloně, skupině vytvoří dvouřadou formaci s uspořádáním cik - cak. První jezdec vede kolonu, je vedoucím jezdcem (Road Captain) a jede vždy vlevo. Může tak lépe vidět celou kolonu ve zpětných zrcátkách a může sledovat i dojíždějící a předjíždějící auta. Je i nápadnější pro protijedoucí vozidla. Druhý v pořadí jede v pravé řadě za vedoucím jezdcem s asi sekundovým intervalem. Další jezdci pak zabírají střídavě levé a pravé pozice v jízdním pruhu tak, aby měli zhruba dvousekundovou vzdálenost od jezdců před nimi, a tedy sekundovou vzdálenost od jezdce diagonálně vpředu. Tento způsob řazení jezdců dává dostatek prostoru pro bezpečné manévrování (žádné motocykly nejedou v jednom okamžiku vedle sebe). Takové řazení mašin zabraňuje automobilům předjíždět "myškováním" jednotlivé jezdce a vtlačovat se do kolony mezi motorky. Poslední jezdec (zadní střelec - Tail Gunner) může jet na kterékoliv straně jízdního pruhu. Mění svou polohu podle momentální potřeby a situace.

Jak jsem vypozoroval, někomu vyhovuje více jízda vlevo, někomu vpravo a někdo je pod obojí. Zamyslete se nad tím, jaká pozice vám více vyhovuje a najděte si podle toho místo v koloně, pojede se vám lépe.

Vedoucí jezdec - Road Captain
Po dobu, kdy vede kolonu, je jejím nejdůležitějším členem. Jeho jízda určuje, jak jede celá kolona. Jeho práce začíná dlouho před odjezdem naplánováním trasy a končí teprve až zaparkováním motorek v cíli. Vedoucí jezdec určuje pořadí jezdců v koloně, rychlost a směr jízdy, rozhoduje o zastavení celé skupiny u čerpacích stanic, restaurantů, odpočívadel atd. Pečlivě zvažuje, kdy a kde může kolona bezpečně předjíždět apod. Vede kolonu tak, aby jela rovnoměrnou rychlostí, neroztrhala se, jela bezpečně a neztratila nikoho z jezdců. Musí sledovat stav silnice před kolonou a stav kolony za sebou. Musí vědět, jak je kolona dlouhá, řídí odbočování, předjíždění, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice apod. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas změnit směr, aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu atd.

Před odjezdem vydá vedoucí jezdec pokyny závazné pro všechny jezdce. Stručně připomene povinnost ukázněné a disciplinované jízdy, pravidla jízdy v koloně a povinnost je striktně dodržovat. Pokud má z dřívějších jízd vědomost, že někdo pravidla bere laxně nebo že se dopouští opakovaně jezdecké chyby (např. velká nebo malá vzdálenost mezi jezdci, přejíždění z řady do řady apod.), tak mu to jmenovitě připomene. Seznámí jezdce se signály, které bude za jízdy používat. Uvádí se řada signálů, mně se ale osvědčilo používat minimum signálů. V zásadě jen zvedám ruku, když kolona předjíždí, abych upozornil jezdce, že je volno a mohou předjíždět. Upozorní, že každý v koloně bez ohledu na signály je povinen sledovat cestu a jet samostatně. Jednotlivec odpovídá za to, že se nenaboří do jezdce před sebou nebo vedle sebe a za to, že neztratí jezdce za sebou. Určí pořadí jezdců v koloně, je-li to zapotřebí. Zásadně si zjistí, zda bude mít v koloně jezdce s malými zkušenostmi nebo jezdce jezdící pomaleji a těm vykáže místo za sebou. Zkušení jezdci se řadí samostatně do kolony. Seznámí všechny s cílem a místy, kde bude zastavovat. Připomene zásadu sleduj jezdce za sebou a když ho nevidíš, tak zastav. Je to jediná záruka toho, že se kolona neroztrhne a nikoho neztratí. Upozorní jezdce na kázeň a pořádek v koloně. Pozor, vedoucí jezdec nevidí a nespočítá za jízdy více než 6 - 8 motorek za sebou. Více je možné spočítat jenom v dlouhé a přehledné zatáčce!! Tak si buďte vědomi, že vedoucí jezdec u delší kolony si nemůže být jistý, že za ním jedou všichni. Určí posledního jezdce, měl by to být dobrý jezdec znalý trasy a schopný zajistit pomoc pro jezdce s poruchou apod. Dohodne si s ním signál připravenosti kolony k odjezdu a jednání při přetržení kolony. Je výhodné, zvlášť u delší kolony, když je z dálky poslední jezdec něčím nápadný - blikající blinkr, barevné světlo apod. Je praktické, když první a poslední jezdec mají vesty nápadné signální barvy. Před odjezdem kolony přehlédne, zda jsou za ním určení jezdci a po signálu posledního jezdce, že všichni mají natočeny motory a jsou připraveni, odjíždí sníženou rychlostí. Teprve když všichni jedou a kolona se seřadí, tak akceleruje na dohodnutou rychlost.

Poslední jezdec - zadní střelec /Tail Gunner/
Zadní jezdec je prodloužené oko vedoucího jezdce a zodpovídá za bezpečnost kolony ze zadní strany. Nemá určené pevné místo ve formaci vpravo či vlevo, volí svoji pozici dle potřeby. Stejně tak podle situace může zvětšit odstup od jezdce před sebou. Sleduje formaci a jízdu členů kolony. Ty, kteří nedodržují pravidla v jízdě kolony, napomene a upozorní vedoucího jezdce. Hlídá zejména předjíždějící vozidla a vozidla, která se jeví tak, že jsou řízena agresivním řidičem. Při jízdě na silnici se dvěma a více pruhy navíc sleduje vedoucího jezdce a jakmile ten přejede do vedlejšího pruhu, přejíždí současně s ním, tím uzavře zezadu kolonu a umožní ostatním jezdcům změnit jízdní pruh a omezí nebezpečí zezadu náhle přijíždějících vozidel a zamezí i tomu, aby se do kolony vmísila jiná vozidla. Jeho povinností je postarat se o odpadlé jezdce. Při odjezdu kolony z místa zastavení se řadí na poslední místo a když zjistí, že všichni jsou připraveni k jízdě a mají nastartovány motory, dá vedoucímu jezdci signál k odjezdu. Pozor, čím delší kolona, tím je činnost posledního jezdce náročnější.

Méně zkušení jezdci a jezdci na slabších strojích
Jezdci s menšími jezdeckými zkušenostmi, jezdci bez zkušeností s jízdou v koloně a jezdci zvyklí jezdit výrazně pomaleji, než je dohodnutá rychlost jízdy kolony, jsou vedoucím jezdcem zařazeni na pozice těsně za ním a jsou povinni toto místo dodržovat. Je-li to zapotřebí, jsou před jízdou poučeni podrobněji. Rychlost a styl jízdy kolony přizpůsobí vedoucí jezdec schopnostem těchto jezdců.

Dorovnání výpadku v koloně
Vypadne-li jezdec z kolony z jakéhokoliv důvodu, je zapotřebí mezeru co nejdříve zacelit. Děje se to tak, že jezdec jedoucí v řadě za odpadlým jezdcem se dotáhne na jeho místo, předjede tedy jezdce jedoucího ve vedlejší řadě před ním. Zásadně je nepřípustné vyplnit mezeru přejetím z řady do řady (z pravé řady do levé a naopak), je to nebezpečný manévr a zasáhne celou kolonu.

Chování jednotlivce
Jízda v koloně vyžaduje kázeň a disciplínu. Jízda je náročná a je nutné jet tak, aby byla bezpečná. Každý jezdec jedoucí v koloně odpovídá za svoji jízdu, za svoji bezpečnost a za bezpečnost svých kamarádů. Pravidla jízdy v koloně jen zvyšují míru bezpečnosti, ale nesnímají z nikoho žádnou zodpovědnost. Uvědomte si, že jízda v koloně je náročnější než samostatná jízda, a proto musíte o hodně více sledovat silnici a ostatní jezdce. Zvlášť je nutné pečlivě sledovat jezdce před sebou a vedle sebe. O jezdce za sebou se můžete starat méně, stará se o vás on.

Řazení při zastavení např. na červenou
Při zastavení se jezdci kolony řadí do dvojstupu ve stejném pořadí, jaké mají v koloně, s minimálními odstupy. Pokud kolona stojí na červenou - všichni jezdci sledují semafor (nikoli záda jezdce před sebou). Pouze pokud všichni sledují semafor, je možné po naskočení zelené odjet prakticky v jednom "balíku". Pokud kolona neodjede na zelenou v jednom "balíku" (jezdci místo na semafor budou koukat na záda toho před nimi a teprve po jeho odjezdu se budou rozjíždět), je na víceproudové komunikaci více než jisté, že do kolony vjedou a kolonu tím pádem roztrhají řidiči z vedlejších jízdních pruhů.

Přechod na jízdu v zástupu
Na úzké silnici nebo tam, kde není možné z jiných důvodů jet ve dvojstupu, přejde kolona samovolně v jízdu v zástupu s použitím metody zipu. Vzdálenost mezi jezdci se prodlouží. Jakmile to situace dovolí, tak se kolona opět s použitím principu zipu vrátí do dvojstupu a zkrátí jízdní rozestupy.

Tankování
Tankuje se na pokyn vedoucího jezdce vždy po cca 200 km, není-li dohodnuto jinak. Záleží to na tom, kdo ujede nejméně na plnou nádrž. Při tankovací zastávce každý natankuje plnou nádrž a vyčůrá se. Za jízdy kolony není možné splnit každému jeho individuální přání na vykonání této činnosti, to by se stále jenom stálo.

Jízda přes město
Průjezd městem je pro kolonu velmi náročný. Před městem je zapotřebí kolonu zpomalit a zkrátit jízdní odstupy na minimum. Doporučuje se dohodnout si místo srazu za městem pro případ, že se kolona roztrhá. Riziko roztržení kolony roste s její délkou. Největší riziko je zejména při odbočování z vedlejší na hlavní a při průjezdu kolony přes křižovatku řízenou světly. Schopnost vedoucího jezdce sledovat kolonu za sebou je značně omezena. Je nutné, aby všichni věděli kam se jede a doporučuje se znát místo za městem, kde se jezdci sejdou, když se kolona ve městě rozsype. Nejsložitější je to především v cizině ve velkém a úplně neznámém městě.

Setkání s jinou kolonou
Setkají-li se dvě kolony motorek, vedoucí jezdci se dohodnou, zda se pojede dál společně. Jedou-li dvě kolony po přechodnou dobu společně, tak se zařadí za sebe a jezdci obou kolon se mezi sebou nemísí. Pokud jedou samostatně, je zapotřebí mezi kolonami dodržovat dostatečný odstup, který umožní ostatním vozidlům bezpečné předjetí.

Předjíždění
Kolona se pohybuje většinou ustálenou rychlostí prakticky shodnou s rychlostí ostatních vozidel na silnici, tím se automaticky sníží počet situací, kdy někdo cizí předjíždí kolonu a také situací, kdy naopak kolona předjíždí pomalejší vozidlo. Občas se tomu ale nedá vyhnout. Když předjíždí cizí vozidlo, je nejlépe mu předjíždění umožnit, uhnout vpravo a rukou naznačit, že o něm víte. Čím dříve předjede, tím lépe. Složitější je opačná situace, když se na silnici najde loudal nebo pomalý kamion, musí se kolona pustit do předjíždění. Pozor, je to obtížný a zdlouhavý manévr. Vedoucí jezdec musí začít předjíždět teprve tehdy, kdy má naději, že v krátkém čase budou moci postupně předjet všichni jezdci. Je přitom třeba brát ohled na méně zkušené jezdce. Při předjíždění maximálně využijte akceleraci motorky, abyste předjeli v co nejkratším čase a rychle pokračujte co nejdál před předjížděné vozidlo. Necháte tím prostor pro jezdce za vami, aby měli dost místa na zařazení před předjížděné vozidlo. Kolona zásadně předjíždí v pořadí jezdců, vyvarujte se toho, abyste předjeli váhajícího jezdce před sebou!!! Ti, kteří už předjeli, vidí o hodně dál, zda se neblíží protijedoucí vozidlo a je tedy praktické dát jezdcům za sebou zdvižením ruky signál, že je silnice volná. Pozor, je to jen upozornění, nikoliv pokyn předjížděj bezhlavě! Po předjetí se kolona rovná zpět do tvaru.

Komentáře

V diskuzi ještě není žádný komentář - buďte první!

Otevřít diskuzi

Související články

Skútršňůra po 18. aneb přípravy na ročník 2021

Skútršňůra po 18. aneb přípravy na ročník 2021

Blížící se akce

24.4.2021

Redakce SP.cz

1

I přes potíže s Covidem zahájil organizační tým přípravy na jubilejní 18. ročník legendárního srazu všech skútrů "SKÚTRŠŇŮRY 2021". V pořadí již 18. sraz proběhne tradičně druhou sobotu v červnu (12.6. 2021).

Více

Motosalon se letos neuskuteční

Motosalon se letos neuskuteční

Blížící se akce

2.2.2021

TZ - www.bvv.cz

0

Příznivci motocyklů si letos na jaře budou muset oblíbený veletrh MOTOSALON odpustit. Uspořádat oblíbenou výstavní akci, kterou pravidelně navštěvujeaž 60 tisíc fanoušků motorek a příslušenství, je v březnovém termínu za současných opatření nereálné. Z důvodu prodloužení nouzového stavu a...

Více

MOTO TEST Camp – pro velký zájem startuje letos ještě jednou!

MOTO TEST Camp – pro velký zájem startuje letos ještě jednou!

Blížící se akce

10.8.2020

TZ - www.mototestcamp.cz

0

Pořadatelé historicky prvního MOTO TEST Campu mají před sebou jeho pokračování. Po úspěšné premiéře v Protivanově je čeká další skvělá akce a to 15. – 16. srpna v Soběslavi na Táborsku. Červnový testovací kemp se totiž povedl natolik, že jak importéři, tak klienti si vyžádali jeho opakování. A...

Více

"Skútršňůra 17."budeeee!!!!

"Skútršňůra 17."budeeee!!!!

Blížící se akce

10.6.2020

Redakce SP

0

17. ročník "Skútršňůry 2020 tu bude už za pár dní!!! Ano, čtete dobře. Loňský ročník s číslicí "16", měl být tím posledním. Jenže tradice je tradice a je dobře, že tahle tradice "neumřela".

Více

Skútršňůra jde ve svém 16. ročníku do finále

Skútršňůra jde ve svém 16. ročníku do finále

Blížící se akce

29.3.2019

Viktor Hrachovec

1

Když se v roce 2004 (přesněji 7.8.2004) vyjela historicky první Skútršňůra, asi nikoho by nenapadlo, že tento sraz vydrží dlouhých 16 let! Právě letoší ročník, který je naplánován na 15.6.2019 je bohužel tím posledním.

Více

Bleskovky

Piaggio Group pokračuje v boji na ochranu svých produktů před padělateli

29.10.2021

Piaggio Group pokračuje v boji na ochranu svých produktů před padělateliPIAGGIO GROUP VYHRÁVÁ SOUD PRVNÍ INSTANCE O PORUŠENÍ EVROPSKÉHO PATENTU PROTI SPOLEČNOSTI PEUGEOT MOTOCYCLES V PAŘÍŽI A MILÁNĚPO NÁZVU VESPA JE UZNÁNA TAKÉ JEDINEČNOST SKÚTRU...

Více

VOGE odstartovala akci “Máš čerstvýřidičák A2?”

23.6.2021

VOGE odstartovala akci “Máš čerstvýřidičák A2?”Voge se nyní vytasilo s atraktivní akcí, kde zákaznící ušetří nemalý peníz. Při zakoupení modelu VOGE 300AC, 300R nebo 500R a předložení řidičského průkazu s vyznačením skupiny A2,...

Více

NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONE

15.6.2021

NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONENOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONE• PŘEDSTAVUJEME MODEL „ONE“, NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO• ITALSKÝ PŮVOD A ZAMĚŘENÍ NA MLADÉ ZÁKAZNÍKY: „ONE“ JE SPOJENÍM BAREV, FANTAZIE, STYLU,...

Více

Kymco startuje cenovou akci na atraktivní modely stopětadvacítek

19.4.2021

Kymco startuje cenovou akci na atraktivní modely stopětadvacítekKymco se na startu letošní sezóny vytasilo s atraktivní akcí, kde zákaznící ušetří nemalý peníz. Od 12. dubna nabízí tento tchajwanský výrobce skvělé ceny na svoje oblíbené skútry...

Více

BMW C1 znovu na scéně?

12.4.2021

BMW C1 znovu na scéně?Kdo by neznal legendární skútr od BMW s označením C1. Skútr vybavený speciálním rámem a bezpečnostními pásy, který umožňoval jízdu bez ochranné přilby byl poprvé veřejnosti...

Více

Starší bleskovky

Podcasty

Černou Afrikou

17.6.2021

Řeknu jen tohle: jedna vtipná partička a Jihoafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Namibie   . . . .   Tady je zmiňový DOTAZNÍK jak jsi se potkal s krizí středního věku. Nezabere...

Více

Jindra Belšan o velkém Rusku

24.10.2019

Jindra Belšan je pamětník. To jako, že toho hodně viděl, hodně zažil a má tedy o čem vyprávět. Dnes jsme se zaměřili hlavně na jeho cesty do Ruska.

Více

Balkánské šotoliny (Kodo120)

3.12.2018

Hurá na Balkán na šotoliny. Po tom, co začal Pertla systematicky mapovat Evropské šotoliny, musí být každému jasné, že Balkán je pro většinu z nás v tomto duchu stále ještě...

Více

Starší podcasty

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Nebyly nalezeny žádné nadcházející události

Přidat novou akci

Partneři

CAFE-RACER.cz
TIPMOTO.cz
ZIVEFIRMY.cz
PARTSDEPOT.cz
BONMOTO.cz
BE-RIDER.com

Společnost Montplast se specializuje na výrobu a montáž zastřešení bazénů. Zastřešení bazénů se vyrábí ze systémových hliníkových profilů, opatřených povrchovou úpravou.