S béčkem na stopětadvacítku?

S béčkem na stopětadvacítku?

3.6.2011

Pavel Augustín

Změny zákona č. 361/2000 Sb. ohledně udělení ŘO budou dle doporučení Evropské unie platné od 19. ledna 2013! Od tohoto data by měli všichni držitelé řidičského oprávnění skupiny B (dnes s malým motocyklem do 50 ccm a konstrukční rychlosti 45km/hod) obdržet i řidičské oprávnění k řízení silnějších strojů - a to o obsahu 125 ccm a do výkonu 11 kw s automatickou převodovkou. Trochu jsme se pídili a zjišťovali, jaký bude mít tato novinka obecný dopad na bezpečnost silničního provozu. V čánku jsme použili i nejzajímavější příspěvky z diskusního skútrfóra o tomto tématu.

Ministerstvo dopravy plánuje od ledna 2013 změny pro řízení motocyklu, týkajících se hlavně komunity skútříkářů. Pro stroje se zdvihovým objemem do 125 ccm vejde v platnost změna zákona č. 361/2000, kde bude upravena vyhláška pro řidičské oprávnění skupiny B. Znamená to tedy, že nynější majitelé řidičského oprávnění skupiny B budou oprávněni řídit i motocykl s automatickou převodovkou a to do obsahu maximálně 125 a výkonem 11 kW. Tato vyhláška bude ale platná pouze na území České republiky. Zároveň budeme povini do tohoto data přijmout změny, které jsou obsaženy v transpoziční směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.


§ 80a

Skupiny vozidel

(1) Do skupiny

a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km .h-1

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

b) A1 jsou zařazeny
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

d) A jsou zařazeny
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stav nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg , s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg , pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg 

g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg , ale nepřevyšuje 7 500 kg , s nejvýše 8 místy sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolené hmotnosti převyšuje 3 500 kg s nejvýše místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

i) D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů , s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg 

l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg 

m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 

n) D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 

o) D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.


(2) Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.


Bezpečnost silničního provozu

Tato úprava vyhlášky s sebou nese i několik otázek. Jednou z nich je bezpečnost. Na jednu stranu si můžeme v klidu říct, že řízení motorového vozidla (motocyklu) o obsahu 50 ccm s maximální konstrukční rychlostí do 45km/hod. bude konečně bezpečnější. Ne tím, že budeme moci tyto motocykly zbavit omezovače rychlosti, ale tím, že budeme moci řídit vozidlo s vyšší konstrukční rychlostí a větším výkonem. Tak se může v budoucnu zvětšit bezpečnost řidiče, protože bude moci úměrně srovnat rychlost s oklolními vozidly, kterým dnes musí uhýbat a tím se stává sám sobě nebezpečným. V tomto případě by mohla tato změna jistým způsobem opravdu pomoci k větší bezpečnosti.

Tato změna zákona však také přináší jednu velmi důležitou bezpečnostní otázku. Co nastane, až si na takto silný stroj sedne řidič, který nemá absolutně žádné zkušenosti s řízením byť i malé padesátky? Je toto v pořádku? Náš názor je, že není.

V tomto případě se musíme velice zamyslet nad samotným oprávněním. Jak si poradíme s řízením takového vozidla bez sebemenších zkušeností? Naskýtá se proto otázka, co udělat pro takového řidiče? Na tyto případy zcela jistě nový zákon myslet nebude a je velice důležité vymyslet alespoň nějakou cestu, jak tomuto předcházet. Samozřejmostí by mělo být to, že na stroj nesedne nezkušený řidič a nepřipustí, aby svou nezkušeností ohrozil ostatní účastníky silničního provozu. Řekněme si ale upřímě, kolik z nás by toto logické pravidlo dodrželo?

Naskýtá se tedy zcela jednoduchá otázka, jak včas připravit pro tento nový zákon řidiče. Zcela jistě nikdo v tomto případě nenařídí těmto řidičům, aby si zaplatili kondiční jízdy nebo nějaký kurz řízení. Ano - řeknete si, že v budoucnu by měli autoškoly na toto řidičské oprávnění řidiče připravit - ale ruku na srdce, kdo z nás dělal v autoškole opravdu poctivý kurz i se stanovenými odjetými hodinami? Bude nás asi hodně málo...

Je proto nutné zavčasu narhovat bezpečnostní řešení, ještě před uvedením v platnost nového zákona.

Ministerstvo dopravy by se mohlo začít zabývat otázkami jak vyřešit tuto situaci. Dle našeho malého průzkumu může například navrhovat různá opatření a řešení celé situace. Jeden z návrhů by mohl být i takový, že ti řidiči, co si udělají kondiční jízdy na motocykl a tím podpoří bezpečnost silničního provozu, by v případě zakoupení motocyklu obdrželi při pojištění určité výhody ve formě bonusu. Pojišťovny si zcela jistě uvědomí, že s kondiční jízdou přichází i menší riziko pojistné události. Toto je zcela jistě pouze návrh, ale myslíme si, že není úplně od věci.

Vyzíváme tedy skútříkářskou komunitu ke spolupráci formou "návrhů" jak zlepšit bezpečnost silničního provozu, včetně bezpečnosti ostatních účastníků.

Z jakéhokoliv případného průzkumu totiž může vyjít najevo, že spousta majitelů řidičského oprávnění skupiny B neumí jezdit ani na kole, o motorce/skútru ani nemluvě.


Vaše návrhy

Ze sesterského diskuzního fóra SKUTRFORUM.cz jsme vybrali několik diskuzních příspěvků:

Laminator: Konečně rozumný nápad.

Foky: Tohle v životě nemůže projít, to by se trošku přelo s jejich letošním návrhem - na velkou moto od 24 let apod. PS: A dle mého skromného názoru - jsem spíš proti.

Winterwolf: No jestli to projde, tak to nedopadne dobře.

Rady: Zřejmě to projde, protože se jedná o sjednocení v rámci EU. Ta skupina bude ale omezená a tak lze jezdit pouze na motocyklech s automatickou prevodovkou, což je skútr. Záměrem je snížit provoz osobních aut ve větších městech.

Laminator: Nemyslím si, že je to špatný nápad. Když by se tomu nastavily mantinely, např. věk. Například já bych to ocenil, i když se právě chystám do autoškoly na kurz.

Foky: Největší chyba je (a ta přetrvá), že budeš dělat "B" na auto, ale nenechá tě nikdo v autoškole svést na 125 ccm skútru v rámci výuky. U 50 ccm je to celkem sranda, ale dneska 125 ccm "lítaj" běžně přes 100km/h, což může být problém - a bude.

Rady: Podle mně by zřejmě došlo u skupiny B k nějaké změně. Např. zkouška jízdy na skútru. Zase si ale nemyslím, že by současní držitelé B jízdu nezvládli. Většinou se za pomoci druhých naučí více, jak v autoškole a pravidla sil. provozu snad znají.

Slayer: Docela pádný argument od fokyho... s tím souhlasím... já teďka dělám řidičák na motorku a musím říict, že je docela rozdíl myslet si teoreticky, jak se to řídí a pak si to jít zkusit...

1975ak: Loni jsem dělal velké papíry a to, co jsem absolvoval, mi říká, že tohle budou autoškoly bojkotovat. Z pěti, které jsem obvolal, mi vyšli vstříc v té poslední. V těch předchozích mě vyhodili jako nesvéprávného. Bez druhých řídítek, s tím, že bych jezdil sám, by se mnou do toho nešli. A to jsem měl výjimku Min. dopravy. Silně pochybuji, že si budou kvůli tomu pořizovat další stroje - skútry.

manet125: Já jsem pro. Podle současných předpisů máte papíry na auto a můžete se prohánět ve Ferrari, ale když chcete jezdit v jedné stopě, tak maximálně 45 km/h. To mi přijde ujetý! Nenavrhoval bych ale omezení objemem, ale výkonem. Je hodně lenošných stopadesátek proti výkonným stopětadvacítkám. Každopádně si autoškoly zvýší ceny, protože přijdou o zájemce o řidičák nad 50 ccm a snad zákonodárci budou rozumní a zavedou povinné jízdy v autoškole.

tatik: Já bych s tím taky souhlasil, ať to k tomu B dávají, omezil bych to třeba věkem, např. že v 18 si udělá B a k tomu automaticky 50 a po dosažení 21 let by mohl přejít na 125 v automatu. Předpokládám, že do té doby by něco s plechovkou a na padině najezdil. Podotýkám, že se to 2/3 lidí nedotkne, v životě na to nesednou, i když na to budou mít papíry. Beru v úvahu to, že u nás ta sezóna je poměrně krátká, myslím tím samozřejmě rekreační jezdění bez nějaké spec. výbavy, ale taky třeba to, že toho skútra musím někam uschovat. Ne každej má garáž a nechat to 8 měsíců na ulici, no nevím. Naopak to pomuže lidem jako já, že jim to nabídne alternativu k autu na cesty do práce apod. Když bych se držel striktně předpisů, stejně se na motocyklu víc jak 80 km/hod nesmí, což zřejmě splní i levná Čína a pro hodně lidí se to muže stát opravdu užitečným a dostupným pomocníkem. Pro alespoň trochu chápavého člověka je instruktáž záležitostí na 5 minut, brzdy jako na kole, el. startér a přidání plynu. Myslím, že by to umožnilo i ženám v daleko větší míře jezdit jednu stopu, právě svou jednoduchostí. Nechci je podceňovat, ale hodně jich odradí právě nutnost další autoškoly, odlišný zpusob ovládání a manipulace s těžkým strojem. Rozumný a opatrný řidič s tím mít velký problém nebude a je na každém, jak si bude dál počínat.


Celou diskuzi o této problematice naleznete na www.skutrforum.cz.


Závěrem

Pokládáme si velice důležitou otázku - co udělat pro zajištění bezpečnosti na našich silnicích? Je třeba se zamyslet i nad tím, že účastníkem dopravní nehody v roli poškozeného můžeš být právě ty a viník může být naopak právě řidič onoho vozidla kubatury 125, na kterém nikdy neseděl.

Můžeme si být přinejmenším jisti, že Ministerstvo dopravy nemůže nařídit, aby každý, kdo chce řídit silného skútra, prošel kondičním výcvikem. Není možná ani v jejich silách, aby nařídili autoškolám výcvik v rámci výuky řidičské skupiny B. Bylo by ale možné vytvořit pro širokou veřejnost případné motivační akce v podobě různých výhod a bonusů (např. již zmiňované slevy na pojištění).

Komentáře

V diskuzi ještě není žádný komentář - buďte první!

Otevřít diskuzi

Související články

Společnost Honda zahájí v Indii v první polovině roku 2022 službu sdílení akumulátorů pro elektrické tříkolové taxíky

Společnost Honda zahájí v Indii v první polovině roku 2022 službu sdílení akumulátorů pro elektrické tříkolové taxíky

Ostatní

9.11.2021

TZ - www.honda.cz

0

Společnost Honda Motor Co., Ltd. dnes oznámila plány na zahájení služby sdílení akumulátorů pro elektrické tříkolové taxíky (tzv. „rikšy“) v Indii v první polovině roku 2022 s využitím zcela nových přenosných a vyměnitelných akumulátorů Mobile Power Pack e: (dále jen „MPP e:“) společnosti...

Více

Vyplatí se motorkářům sezónní povinné ručení? Variantou je pojistka s možností předčasného ukončení

Vyplatí se motorkářům sezónní povinné ručení? Variantou je pojistka s možností předčasného ukončení

Ostatní

9.7.2021

TZ - www.lesensky.cz

0

Motorkářská sezóna je sice v plném proudu, přesto není špatný nápad si už nyní udělat jasno v tom, jak se svým strojem naložit, až se ohlásí zima. Motorkáři si totiž mohou vybrat, jestli si budou platit povinné ručení po celý rok, i když jim zrovna motorka stojí v garáži, nebo si ho zaplatí jen...

Více

SPOLEČNOST HONDA ZÍSKALA OCENĚNÍ „RED DOT 2021“

SPOLEČNOST HONDA ZÍSKALA OCENĚNÍ „RED DOT 2021“

Ostatní

1.4.2021

TZ - www.honda.cz

0

Modely New Jazz a Jazz Crosstar si vysloužily uznání díky vynikající vyváženosti funkčnosti, designu a bezpečnosti. Luxusní skútr Forza 750 v sobě spojuje elegantní linie designu se sportovním výkonem a mimořádnou všestranností. Prestižní mezinárodní soutěž Red Dot Design Awards vzdává hold...

Více

Nenechte si ukrást motorku: Tipy na zabezpečení doma i na cestách

Nenechte si ukrást motorku: Tipy na zabezpečení doma i na cestách

Ostatní

24.3.2021

TZ - www.tokoz.cz

0

Jaro každoročně vítají nejen zahrádkáři, ale také milovníci jednostopých vozidel. Začátek motorkářské sezony ovšem vyhlížejí také zloději a organizované bandy, které se specializují právě na motorky. Jen v České republice vloni napáchali zloději motorek škodu za více než 23 milionů korun,...

Více

Motocyklová značka VOGE vstupuje na český trh

Motocyklová značka VOGE vstupuje na český trh

Ostatní

1.3.2021

TZ - www.msa.germany.de

0

Motocyklová značka VOGE vstupuje na český trh Prémiová značka koncernu Loncin prezentuje hned čtyři nové modely. Motocyklová značka VOGE vstupuje premiérově na český trh a to hned se čtveřicí modelů. Importérem je v bavorském Weidenu sídlící firma MSA GmbH, dobře známá coby importér etablovaného...

Více

Bleskovky

Piaggio Group pokračuje v boji na ochranu svých produktů před padělateli

29.10.2021

Piaggio Group pokračuje v boji na ochranu svých produktů před padělateliPIAGGIO GROUP VYHRÁVÁ SOUD PRVNÍ INSTANCE O PORUŠENÍ EVROPSKÉHO PATENTU PROTI SPOLEČNOSTI PEUGEOT MOTOCYCLES V PAŘÍŽI A MILÁNĚPO NÁZVU VESPA JE UZNÁNA TAKÉ JEDINEČNOST SKÚTRU...

Více

VOGE odstartovala akci “Máš čerstvýřidičák A2?”

23.6.2021

VOGE odstartovala akci “Máš čerstvýřidičák A2?”Voge se nyní vytasilo s atraktivní akcí, kde zákaznící ušetří nemalý peníz. Při zakoupení modelu VOGE 300AC, 300R nebo 500R a předložení řidičského průkazu s vyznačením skupiny A2,...

Více

NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONE

15.6.2021

NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONENOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONE• PŘEDSTAVUJEME MODEL „ONE“, NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO• ITALSKÝ PŮVOD A ZAMĚŘENÍ NA MLADÉ ZÁKAZNÍKY: „ONE“ JE SPOJENÍM BAREV, FANTAZIE, STYLU,...

Více

Kymco startuje cenovou akci na atraktivní modely stopětadvacítek

19.4.2021

Kymco startuje cenovou akci na atraktivní modely stopětadvacítekKymco se na startu letošní sezóny vytasilo s atraktivní akcí, kde zákaznící ušetří nemalý peníz. Od 12. dubna nabízí tento tchajwanský výrobce skvělé ceny na svoje oblíbené skútry...

Více

BMW C1 znovu na scéně?

12.4.2021

BMW C1 znovu na scéně?Kdo by neznal legendární skútr od BMW s označením C1. Skútr vybavený speciálním rámem a bezpečnostními pásy, který umožňoval jízdu bez ochranné přilby byl poprvé veřejnosti...

Více

Starší bleskovky

Podcasty

Černou Afrikou

17.6.2021

Řeknu jen tohle: jedna vtipná partička a Jihoafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Namibie   . . . .   Tady je zmiňový DOTAZNÍK jak jsi se potkal s krizí středního věku. Nezabere...

Více

Jindra Belšan o velkém Rusku

24.10.2019

Jindra Belšan je pamětník. To jako, že toho hodně viděl, hodně zažil a má tedy o čem vyprávět. Dnes jsme se zaměřili hlavně na jeho cesty do Ruska.

Více

Balkánské šotoliny (Kodo120)

3.12.2018

Hurá na Balkán na šotoliny. Po tom, co začal Pertla systematicky mapovat Evropské šotoliny, musí být každému jasné, že Balkán je pro většinu z nás v tomto duchu stále ještě...

Více

Starší podcasty

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Nebyly nalezeny žádné nadcházející události

Přidat novou akci

Partneři

CAFE-RACER.cz
TIPMOTO.cz
ZIVEFIRMY.cz
PARTSDEPOT.cz
BONMOTO.cz
BE-RIDER.com

Společnost Montplast se specializuje na výrobu a montáž zastřešení bazénů. Zastřešení bazénů se vyrábí ze systémových hliníkových profilů, opatřených povrchovou úpravou.