S béčkem na stopětadvacítku?

S béčkem na stopětadvacítku?

3.6.2011

Pavel Augustín

Změny zákona č. 361/2000 Sb. ohledně udělení ŘO budou dle doporučení Evropské unie platné od 19. ledna 2013! Od tohoto data by měli všichni držitelé řidičského oprávnění skupiny B (dnes s malým motocyklem do 50 ccm a konstrukční rychlosti 45km/hod) obdržet i řidičské oprávnění k řízení silnějších strojů - a to o obsahu 125 ccm a do výkonu 11 kw s automatickou převodovkou. Trochu jsme se pídili a zjišťovali, jaký bude mít tato novinka obecný dopad na bezpečnost silničního provozu. V čánku jsme použili i nejzajímavější příspěvky z diskusního skútrfóra o tomto tématu.

Ministerstvo dopravy plánuje od ledna 2013 změny pro řízení motocyklu, týkajících se hlavně komunity skútříkářů. Pro stroje se zdvihovým objemem do 125 ccm vejde v platnost změna zákona č. 361/2000, kde bude upravena vyhláška pro řidičské oprávnění skupiny B. Znamená to tedy, že nynější majitelé řidičského oprávnění skupiny B budou oprávněni řídit i motocykl s automatickou převodovkou a to do obsahu maximálně 125 a výkonem 11 kW. Tato vyhláška bude ale platná pouze na území České republiky. Zároveň budeme povini do tohoto data přijmout změny, které jsou obsaženy v transpoziční směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech.


§ 80a

Skupiny vozidel

(1) Do skupiny

a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km .h-1

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

b) A1 jsou zařazeny
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

d) A jsou zařazeny
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stav nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg , s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg , pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg 

g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg , ale nepřevyšuje 7 500 kg , s nejvýše 8 místy sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolené hmotnosti převyšuje 3 500 kg s nejvýše místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

i) D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů , s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg 

l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené
1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg 

m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 

n) D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg 

o) D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.


(2) Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.


Bezpečnost silničního provozu

Tato úprava vyhlášky s sebou nese i několik otázek. Jednou z nich je bezpečnost. Na jednu stranu si můžeme v klidu říct, že řízení motorového vozidla (motocyklu) o obsahu 50 ccm s maximální konstrukční rychlostí do 45km/hod. bude konečně bezpečnější. Ne tím, že budeme moci tyto motocykly zbavit omezovače rychlosti, ale tím, že budeme moci řídit vozidlo s vyšší konstrukční rychlostí a větším výkonem. Tak se může v budoucnu zvětšit bezpečnost řidiče, protože bude moci úměrně srovnat rychlost s oklolními vozidly, kterým dnes musí uhýbat a tím se stává sám sobě nebezpečným. V tomto případě by mohla tato změna jistým způsobem opravdu pomoci k větší bezpečnosti.

Tato změna zákona však také přináší jednu velmi důležitou bezpečnostní otázku. Co nastane, až si na takto silný stroj sedne řidič, který nemá absolutně žádné zkušenosti s řízením byť i malé padesátky? Je toto v pořádku? Náš názor je, že není.

V tomto případě se musíme velice zamyslet nad samotným oprávněním. Jak si poradíme s řízením takového vozidla bez sebemenších zkušeností? Naskýtá se proto otázka, co udělat pro takového řidiče? Na tyto případy zcela jistě nový zákon myslet nebude a je velice důležité vymyslet alespoň nějakou cestu, jak tomuto předcházet. Samozřejmostí by mělo být to, že na stroj nesedne nezkušený řidič a nepřipustí, aby svou nezkušeností ohrozil ostatní účastníky silničního provozu. Řekněme si ale upřímě, kolik z nás by toto logické pravidlo dodrželo?

Naskýtá se tedy zcela jednoduchá otázka, jak včas připravit pro tento nový zákon řidiče. Zcela jistě nikdo v tomto případě nenařídí těmto řidičům, aby si zaplatili kondiční jízdy nebo nějaký kurz řízení. Ano - řeknete si, že v budoucnu by měli autoškoly na toto řidičské oprávnění řidiče připravit - ale ruku na srdce, kdo z nás dělal v autoškole opravdu poctivý kurz i se stanovenými odjetými hodinami? Bude nás asi hodně málo...

Je proto nutné zavčasu narhovat bezpečnostní řešení, ještě před uvedením v platnost nového zákona.

Ministerstvo dopravy by se mohlo začít zabývat otázkami jak vyřešit tuto situaci. Dle našeho malého průzkumu může například navrhovat různá opatření a řešení celé situace. Jeden z návrhů by mohl být i takový, že ti řidiči, co si udělají kondiční jízdy na motocykl a tím podpoří bezpečnost silničního provozu, by v případě zakoupení motocyklu obdrželi při pojištění určité výhody ve formě bonusu. Pojišťovny si zcela jistě uvědomí, že s kondiční jízdou přichází i menší riziko pojistné události. Toto je zcela jistě pouze návrh, ale myslíme si, že není úplně od věci.

Vyzíváme tedy skútříkářskou komunitu ke spolupráci formou "návrhů" jak zlepšit bezpečnost silničního provozu, včetně bezpečnosti ostatních účastníků.

Z jakéhokoliv případného průzkumu totiž může vyjít najevo, že spousta majitelů řidičského oprávnění skupiny B neumí jezdit ani na kole, o motorce/skútru ani nemluvě.


Vaše návrhy

Ze sesterského diskuzního fóra SKUTRFORUM.cz jsme vybrali několik diskuzních příspěvků:

Laminator: Konečně rozumný nápad.

Foky: Tohle v životě nemůže projít, to by se trošku přelo s jejich letošním návrhem - na velkou moto od 24 let apod. PS: A dle mého skromného názoru - jsem spíš proti.

Winterwolf: No jestli to projde, tak to nedopadne dobře.

Rady: Zřejmě to projde, protože se jedná o sjednocení v rámci EU. Ta skupina bude ale omezená a tak lze jezdit pouze na motocyklech s automatickou prevodovkou, což je skútr. Záměrem je snížit provoz osobních aut ve větších městech.

Laminator: Nemyslím si, že je to špatný nápad. Když by se tomu nastavily mantinely, např. věk. Například já bych to ocenil, i když se právě chystám do autoškoly na kurz.

Foky: Největší chyba je (a ta přetrvá), že budeš dělat "B" na auto, ale nenechá tě nikdo v autoškole svést na 125 ccm skútru v rámci výuky. U 50 ccm je to celkem sranda, ale dneska 125 ccm "lítaj" běžně přes 100km/h, což může být problém - a bude.

Rady: Podle mně by zřejmě došlo u skupiny B k nějaké změně. Např. zkouška jízdy na skútru. Zase si ale nemyslím, že by současní držitelé B jízdu nezvládli. Většinou se za pomoci druhých naučí více, jak v autoškole a pravidla sil. provozu snad znají.

Slayer: Docela pádný argument od fokyho... s tím souhlasím... já teďka dělám řidičák na motorku a musím říict, že je docela rozdíl myslet si teoreticky, jak se to řídí a pak si to jít zkusit...

1975ak: Loni jsem dělal velké papíry a to, co jsem absolvoval, mi říká, že tohle budou autoškoly bojkotovat. Z pěti, které jsem obvolal, mi vyšli vstříc v té poslední. V těch předchozích mě vyhodili jako nesvéprávného. Bez druhých řídítek, s tím, že bych jezdil sám, by se mnou do toho nešli. A to jsem měl výjimku Min. dopravy. Silně pochybuji, že si budou kvůli tomu pořizovat další stroje - skútry.

manet125: Já jsem pro. Podle současných předpisů máte papíry na auto a můžete se prohánět ve Ferrari, ale když chcete jezdit v jedné stopě, tak maximálně 45 km/h. To mi přijde ujetý! Nenavrhoval bych ale omezení objemem, ale výkonem. Je hodně lenošných stopadesátek proti výkonným stopětadvacítkám. Každopádně si autoškoly zvýší ceny, protože přijdou o zájemce o řidičák nad 50 ccm a snad zákonodárci budou rozumní a zavedou povinné jízdy v autoškole.

tatik: Já bych s tím taky souhlasil, ať to k tomu B dávají, omezil bych to třeba věkem, např. že v 18 si udělá B a k tomu automaticky 50 a po dosažení 21 let by mohl přejít na 125 v automatu. Předpokládám, že do té doby by něco s plechovkou a na padině najezdil. Podotýkám, že se to 2/3 lidí nedotkne, v životě na to nesednou, i když na to budou mít papíry. Beru v úvahu to, že u nás ta sezóna je poměrně krátká, myslím tím samozřejmě rekreační jezdění bez nějaké spec. výbavy, ale taky třeba to, že toho skútra musím někam uschovat. Ne každej má garáž a nechat to 8 měsíců na ulici, no nevím. Naopak to pomuže lidem jako já, že jim to nabídne alternativu k autu na cesty do práce apod. Když bych se držel striktně předpisů, stejně se na motocyklu víc jak 80 km/hod nesmí, což zřejmě splní i levná Čína a pro hodně lidí se to muže stát opravdu užitečným a dostupným pomocníkem. Pro alespoň trochu chápavého člověka je instruktáž záležitostí na 5 minut, brzdy jako na kole, el. startér a přidání plynu. Myslím, že by to umožnilo i ženám v daleko větší míře jezdit jednu stopu, právě svou jednoduchostí. Nechci je podceňovat, ale hodně jich odradí právě nutnost další autoškoly, odlišný zpusob ovládání a manipulace s těžkým strojem. Rozumný a opatrný řidič s tím mít velký problém nebude a je na každém, jak si bude dál počínat.


Celou diskuzi o této problematice naleznete na www.skutrforum.cz.


Závěrem

Pokládáme si velice důležitou otázku - co udělat pro zajištění bezpečnosti na našich silnicích? Je třeba se zamyslet i nad tím, že účastníkem dopravní nehody v roli poškozeného můžeš být právě ty a viník může být naopak právě řidič onoho vozidla kubatury 125, na kterém nikdy neseděl.

Můžeme si být přinejmenším jisti, že Ministerstvo dopravy nemůže nařídit, aby každý, kdo chce řídit silného skútra, prošel kondičním výcvikem. Není možná ani v jejich silách, aby nařídili autoškolám výcvik v rámci výuky řidičské skupiny B. Bylo by ale možné vytvořit pro širokou veřejnost případné motivační akce v podobě různých výhod a bonusů (např. již zmiňované slevy na pojištění).

Komentáře

V diskuzi ještě není žádný komentář - buďte první!

Otevřít diskuzi

Související články

BeRider – sdílené elektrické skútry

BeRider – sdílené elektrické skútry

Ostatní

19.10.2020

Redakce SP.cz

0

Spěcháte na schůzku, potřebujete si něco vyřídit v centru nebo se prostě jen tak chcete projet a vyčistit si hlavu? Přesně proto tu jsou sdílené elektrické skútry BeRider.

Více

Garáže skrývají majetek za statisíce, zabezpečení ale chybí

Garáže skrývají majetek za statisíce, zabezpečení ale chybí

Ostatní

22.9.2020

Martin Thoř

0

S podzimem definitivně končí letošní sezona a do garáží se kromě nepotřebného nářadí a sportovního vybavení stěhují i silné stroje, které zvolna zazimovávají také motorkáři. Garáže se tak plní cennými věcmi a stávají se oblíbeným cílem zlodějů, kteří počítají s jejich chabým či zcela chybějícím...

Více

BONMOTO - když nákup, tak se slevou!

BONMOTO - když nákup, tak se slevou!

Ostatní

17.9.2020

Redakce SP.cz

1

Na základě spolupráce našeho portálu se společností BONMOTO, nabízíme všem našim čtenářům možnost zařadit se do věrnostního programu a čerpat, tak slevy na vaše nákupy.

Více

Nákup skútru za pár kaček?

Nákup skútru za pár kaček?

Ostatní

15.9.2020

Redakce SP.cz

0

Uvažujete o koupi skútra a nechcete za něj dát "majlant"? Pojďte se spolu s námi podívat na ty nejlevnější skútry, které lze na našem trhu najít. Cena startuje už hluboko pod 20 000,- Kč!

Více

Tip na výlet nejen pro Pražáky

Tip na výlet nejen pro Pražáky

Ostatní

16.8.2020

Redakce SP.cz

0

Slunečné počasí posledních dnů láká nejen k vodě, ale i k nějakému tomu výletu na skútru či motorce. Tip na jeden takový výlet vám právě přinášíme.

Více

Bleskovky

PF2021

21.12.2020

PF2021Krásné svátky, krátkou zimu a spoustu šťastných km v roce 2021!!!

Více

Komu chybí skútr?

1.12.2020

Komu chybí skútr?Už to bude několik měsíců, kdy někdo kousek za Prahou odstavil skútr. Sice nevíme jak to je s kvalitou skútrů značky Peugeot, ale i tak nám přijde škoda nechat skútr jen tak stát....

Více

BMW představilo nový koncept elektroskútru

12.11.2020

BMW představilo nový koncept elektroskútruNěmecké BMW představilo nový koncept elektroskútru s označením CE 04. O modelu nejsou zatím žádné technické informace, ale i přesto vám přinášíme první fotografie, s kterých je...

Více

SEAT MÓ eScooter 125

6.11.2020

SEAT MÓ eScooter 125Když jsme vás loni informovali o tom, že automobilka Seat představila prototyp elektro skútru, ani nás nenapadlo, že skútr si budete moci zakoupit ještě letos! Pravda, prozatím jen...

Více

Ducati ve světě skútrů?

4.11.2020

Ducati ve světě skútrů?Tak tohle téma se probírá už minimálně od roku 2013 a výsledek? Ducati s variátorem či automatickou převodovkou ještě nikdo nikde neviděl a popravdě podle nás v redakci ještě dlouho...

Více

Starší bleskovky

Podcasty

Jindra Belšan o velkém Rusku

24.10.2019

Jindra Belšan je pamětník. To jako, že toho hodně viděl, hodně zažil a má tedy o čem vyprávět. Dnes jsme se zaměřili hlavně na jeho cesty do Ruska.

Více

Balkánské šotoliny (Kodo120)

3.12.2018

Hurá na Balkán na šotoliny. Po tom, co začal Pertla systematicky mapovat Evropské šotoliny, musí být každému jasné, že Balkán je pro většinu z nás v tomto duchu stále ještě...

Více

1000 zatáček s Kamilem Holánem (Kodo119)

21.8.2018

Isle of Man, Hořice, road racing, lety, pády, ale hlavně obrovská radost a nadšení. Kamil Holán po třech letech opět hostem Kolama dolu www.1000zkh.cz

Více

Starší podcasty

Kalendář akcí

Po

Út

St

Čt

So

Ne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Nebyly nalezeny žádné nadcházející události

Přidat novou akci

Partneři

CAFE-RACER.cz
TIPMOTO.cz
ZIVEFIRMY.cz
PARTSDEPOT.cz
BONMOTO.cz
BE-RIDER.com

Máte problém s odpady? Naše společnost ABC instalatéři Praha nabízí odborné strojní čištění odpadů včetně revize kanalizace kamerou. Montované rodinné domy a dřevostavby na klíč za rozumnou cenu. Široký sortiment společnosti Omnipuls: střešní nosiče a boxy Thule, Hakr, Jetbag, sněhové řetězy.